Shërbime

• Mediateka.
Në secilën nga Aleancat tona do të gjeni një mediatekë të pasur me:
        ○ Burime arkivore numerike
        ○ 
Literaturë artistike dhe joartistike
        ○ 
DVD, CD
        ○ 
Audiolibra

• Akses në platformën Culturethèque, bibliotekë numerike e rrjetit kulturor francez. Kjo platformë ofron disa shërbime : lexim romanesh/tregime vizatimore/revistash/shtypi i huaj ; muzikë ; libra audiolibra ; koncerte ; dokumentarë ; filma të animuar ; videolojëra ; mësim gjuhësh të huaja ; informatikë ; formime profesionale. Për t’u abonuar, kontaktoni Aleancën Franceze më pranë jush.
• Aleanca Franceze e Tiranës
• Aleanca Franceze e Shkodrës
• Aleanca Franceze e Durrësit
• Aleanca Franceze e Elbasanit
• Aleanca Franceze e Korçës

• Këshillim dhe orientim për studimet e larta në Francë pranë zyrës Campus France

• Përkthime nga përkthyes të licensuar nga Ministria e Drejtësisë (linku i ministrisë / lista e përkthyesve zyrtarë)

• Këshillim & orientim për udhëtime turistike ose shkollore, binjakëzim me institucione shkollore dhe jo vetëm.

• Pritje ose shoqërim i delegacioneve zyrtare, personaliteteve të ndryshme, turistëve frankofonë.

• Kampe verore për fëmijë dhe adoleshentë

• Udhëtime gjuhësore në Francë