Misioni ynë

Aleancat Franceze të Shqipërisë kanë si mision:
• Përhapjen e gjuhës frënge
• Promovimin e kulturës franceze dhe frankofone
• Krijimin e mundësive të bashkëpunimit me Francën në sektore të ndryshme: arsimor, ekonomik, kulturor, etj.
• Promovimin e vlerave humane me qëllim integrimin dhe bashkëpunimin mes institucioneve.

Pse të zgjedhim Aleancën?

• Kurse të gjuhës frënge
• Aktivitete kulturore
• Certifikime zyrtare
• Mësues të kualifikuar dhe me përvojë
Shërbime të tjera: studime në Francë, përkthime, mediatekë, culturtheque, europian film factory etj.

Historik dhe statistika

Që prej vitit 1992, mbi 30. 000 nxënës e studentë kanë ndjekur kurset e gjuhës frënge në rrjetin e Aleancave Franceze të Shqipërisë. Mbi 7.500 prej tyre janë pajisur me një diplomë ose certifikatë. Aleancat Franceze të Shqipërisë janë shoqata jofitimprurëse, pjesë e rrjetit botëror të krijuar që prej 135 vitesh me 834 Aleanca Franceze të vendosura në 133 vende të cilat presin çdo vit rreth 500 000 nxënës. Që prej vitit 1992, mbi 30. 000 nxënës e studentë kanë ndjekur kurset e gjuhës frënge në rrjetin e Aleancave Franceze të Shqipërisë.
Aleancat Fraceze në Shqipëri:
• 
Tiranë 1992
• Shkodër 1994
• Elbasan 1995
• Korçë 1998
• Durrës 2010
Ndër vite, Aleancat Franceze kanë zhvilluar tipologjinë e misionit të tyre….