Financimi i studimeve në Francë

Ekzistojnë shumë mundësi për financimin e studimeve apo kërkimeve në Francë: bursa, kompensime, ndihmë për studentët në lëvizje. Agjencia Campus France administron tërësinë e programeve të bursave për studentët e huaj. Ambasada e Francës në Shqipëri ofron mundësi për stazhe, bursa dhe përjashtime nga tarifat vjetore.
• Katalogu i bursave Campus France

• Bursa të akorduara nga Ambasada e Francës në Shqipëri

• Bursa ekselence Eiffel

• Përjashtim nga tarifa e regjistrimit